Societal Aspects of AI

Under this heading, we have collected courses dealing with the societal aspects of AI.

Elements of AI

Machine Learning

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 2

Elements of AI is a free online course that describes the basics of AI. The course is intended for everyone who wants to learn what AI is, what you can do (or…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Business Implications of AI: Full Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Business Implications of AI: Nano Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

AI and Law

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

This four-week course titled AI and Law explores the way in which the increasing use of artificially intelligent technologies (AI) affects the practice and administration of law defined in a broad sense….

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Impact from Digital Transformation: Nano Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Impact from Digital Transformation: Full Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

+ 2

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

AI, Business and the Future of Work

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

AI, Business and the Future of Work is the second AI-related MOOC from Lund University. The course focuses on the challenges and opportunities that AI development entails for both business and professionals….

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges (MOOC)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges is the third AI-related MOOC from Lund University available on Coursera.org. This course explores ethical and societal aspects of the increasing use of AI technologies. The…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

An Introduction to Artificial Intelligence in the Tourism Industry (MOOC)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Discover how artificial intelligence is set to shape the future of tourism, in this introductory tourism management course. We are in the midst of what commentators are calling the Fourth Industrial Revolution,…

Luleå

10-30 hours

English

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 hours

English

Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av…

Umeå

25%

10-30 hours

English

Elements of AI (2 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Elements of AI is an online course that you can do at any time and in any pace at https://www.elementsofai.se/. The course is a self study course of the online material and…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Elements of AI, Part 2: Building AI (2 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

The course aims to introduce practical AI, focusing on basic machine learning. The aim is to understand how to build AI systems using machine learning, gain insight into the possibilities and limitations of the technology, and to get an overview of…

Distance learning

17 Oct

Self-paced

10-30 hours

Swedish

IoT-based industrial automation and digitization

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Our society has been revolutionized by the use of computers and the exchange of information over the Internet. This revolution is taking place in industry as movements like Industry 4.0 and the…

Distance learning

25%

10 weeks

Swedish

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 hours

English

AI för chefer, 2,5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

De flesta kurser om AI för chefer utvecklas ur ett affärsperspektiv så de innehåller vanligtvis inte material om fundamentala idéer bakom AI-metoder och deras tillämpningar. Tekniska kurser om AI går vanligen på…

Distance learning

2 Sep

10 weeks

English

Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation (15 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Allt fler affärsmodeller och innovativa tjänster baseras på tillgång till och kontroll över data. Det kan exempelvis handla om s.k. plattformstjänster, individanpassade tjänster, artificiell intelligens eller tjänster baserade på sakernas internet. Kursen…

Lund

2 Sep

100%

10 weeks

Swedish

Ekosystem och affärsmodellsinnovation, 4 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen introducerar hur företag och andra organisationer kan använda sig av AI för att förnya sina affärsmodeller, hur ekosystemet påverkar innovationsprocess och intjäningsförmåga, och hur företag kan påverka ekosystem. Kursen introducerar begrepp,…

Distance learning

2 Sep

33%

10 weeks

English

AI in Society (15 credits)

Knowledge Representation and Reasoning

Knowledge Representation and Reasoning

Societal Aspects of AI

+ 1

Artificial Intelligence (AI) can be understood as systems which show intelligent behaviour by analysing their environment and with some degree of autonomy act to reach certain goals. In colloquial language, AI has…

Lund

2 Sep

100%

10 weeks

English

Digitalisation and AI from an Organisational and Societal Perspective (7,5 credits)

Applications of AI

Applications of AI

Societal Aspects of AI

+ 1

Kursen handlar om digitalisering och artificiell intelligens (AI) ur ett verksamhets- och samhällsperspektiv. Ämnen som behandlas på kursen är teknologiska trender och samhällsförändringar kopplade till digitalisering; teknikutveckling och exponentiell tillväxt; superintelligens och…

Distance learning

2 Sep

25%

10 weeks

Swedish

Sustainable AI? Social and Environmental Impacts of Artificial Intelligence (5 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit synonymt med social och ekonomisk förändring. På kort tid har den spridit sig till livets alla hörn, från det privata till det professionella till det offentliga,…

Lund

2 Sep

50%

10 weeks

English

Psychology: Artificial Intelligence and Psychology (15 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Introduktionskurs till mänsklig och konstgjord kognition. Under kursen lär du dig både om hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förstå mänskligt beteende och hur psykologiska fenomen hos människor återfinns i…

Lund

2 Sep

50%

10 weeks

English

Artificial Intelligence: An Intersectional Perspective (7,5 credits)

Knowledge Representation and Reasoning

Knowledge Representation and Reasoning

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

+ 2

The course places the use and the development of artificial intelligence (AI) and associated digital technologies (such as self-learning algorithms, autonomous machines and Human-Machine interfaces) in a historical, social and legal context….

Lund

2 Sep

50%

10 weeks

English

Social AI Through the Looking Glass (7,5 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

The course is an introduction to Social Robotics and Human-Robot Interaction (HRI). It aims at drawing engaged reflections and theoretical comparisons between how humans engage in meaningful interactions with other humans and…

Lund

22 Oct

50%

10 weeks

English

Smart City Governance: AI Ethics in a Spatial Context (7,5 credits)

Data Science

Data Science

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 3

Artificial intelligence (AI) is increasingly being used to change our cities and manage traffic and movement, meet the needs of commerce, combat crime, monitor individuals and improve our everyday lives. At the…

Lund

31 Oct

50%

10 weeks

English

Critical design and practical ethics for AI (3 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

The course deals with different perspectives on AI and its real and potential effect on organizations and society. The course is based on five different perspectives on AI: accountability, surveillance capitalism, power…

Distance learning

4 Nov

25%

10 weeks

English

Data and Society, 7.5 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Data is drastically changing how we function, both as individuals and as societies. An abundance of data is produced in every sector of society. Data is a product of every human activity,…

Göteborg

10 weeks

English

Trustworthy Artificial Intelligence

Computer Science

Computer Science

Data Science

Societal Aspects of AI

+ 2

Would you like to learn about trustworthy artificial intelligence? This course provides you with the necessary knowledge to critically evaluate existing AI methods, techniques, and algorithms. We focus on reliability, explainability, transparency,…

Distance learning

11 Nov

25%

10 weeks

English

Artificiell Intelligens – en översiktskurs

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

En dags introduktion för yrkesverksamma. Vad är AI och hur kan det användas i din verksamhet? Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endagskursen…

Lund

Self-paced

0-4 hours

Swedish

Generative AI for Media Technology and Interaction Design, 7,5 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

This course provides an overview of the basics of generative artificial intelligence (AI), from its historical background to its theoretical and conceptual foundations, and finally to its practical applications. We explore the…

Stockholm

14 Jan

50%

10 weeks

English

Artificial Intelligence in Society, 9 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

In this course, you will learn about how artificial intelligence (AI) fits in with today’s information society. You will get a historical overview of how AI has evolved from its formative years…

Distance learning

14 Jan

33%

20 weeks

English

Artificial Intelligence and Sustainable Development, 4 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Artificial intelligence is expected to bring major transformative changes to all sectors of society. This change offers great opportunities in the work towards a more sustainable society, but the new technology also…

Distance learning

14 Jan

33%

10 weeks

Swedish

Applied Machine Learning and Artificial Intelligence, 7,5 credits

Machine Learning

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 3

In this course, you will learn about the relationship between technology and society, to understand the interplay between technology and social and cultural factors. Successful innovative technologies need to be adopted and…

Stockholm

14 Jan

50%

10 weeks

English