Computer Science

Computer Science is the theory, experimentation, and engineering that form the basis for the design and use of computers. It involves the study of algorithms that process, store, and communicate digital information.

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 hours

English

Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av…

Umeå

25%

10-30 hours

English

Data Mining for Industry

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 2

The course provides knowledge to address various data science problems and datasets. At the end of the course, you will be able to define and clarify what data mining is about, be…

Distance learning

25%

10-30 hours

Swedish

Introduction to programming

Computer Science

Computer Science

Through this introductory course you will learn the basics of programming. You will have the necessary knowledge to build further on, no matter what language you immerse yourself in. Course content: Introduction…

Luleå

Self-paced

0-4 hours

Swedish

Introduction to programming in Python

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

+ 1

Through this introductory course you will learn the basics of programming with a focus on Python, but the knowledge is equally applicable to many other programming languages. Course content: Introduction to software…

Luleå

25%

10-30 hours

Swedish

Object-oriented programming in Java

Computer Science

Computer Science

Java is one of the world’s most widely used programming languages and this is the education for you who want to learn this object-oriented language from the ground up. You will learn:…

Luleå

Self-paced

10 weeks

Swedish

Software Design for Industrial Automation

Computer Science

Computer Science

Applications of AI

+ 1

The course aims to understand how industrial automation systems work and the role software plays in factory floor operation. After completing the course, the participants/student shall be able to: Identify the challenges…

Distance learning

25%

10 weeks

Swedish

Advanced software engineering

Computer Science

Computer Science

Data Science

+ 1

Through this advanced level course you will gain in-depth knowledge of the many aspects of software development. Course content: The course will have a theoretical emphasis on selected parts of: Project planning…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 hours

English

AI för industrin – maskininlärning, en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra…

Umeå

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Data science for business intelligence (7.5 ECTS)

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

Applications of AI

+ 2

The course is designed to give participants a mix of theory and practice. Basic concepts in computer science are presented as a basis, as well as R-programming as one of the most…

Distance learning

25%

0-4 hours

English

Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 2

Python är ett programmeringsspråk som kommit att användas brett i bland annar skolor för att lära ut programmeringsfärdigheter och av AI-utvecklare för maskininlärning och Big Data-applikationer. Kursen “Python – en inkörsport till…

Halmstad

2 Sep

50%

10 weeks

English

Programming in Python – working with shared libraries

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Explore Python’s Libraries and Modules. Python isn’t just a language; it’s an ecosystem with powerful libraries and modules that extend its capabilities beyond basic programming. In this course, you’ll gain a better…

Distance learning

2 Sep

50%

10-30 hours

English

Programming in Python – code quality and best practices

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

“Programming in Python: Code Quality and Best Practices,” is designed to empower you with the knowledge and skills needed to write excellent code, adhere to industry best practices, and help prepare you…

Distance learning

2 Sep

50%

10-30 hours

English

Programming in Python: Basic & Preparatory Course

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Master the basics of the Python programming language with this foundational course. Python is quickly becoming the language of choice in modern programming, particularly for use with AI & Machine learning models….

Distance learning

2 Sep

33%

10-30 hours

English

Grundkurs i programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

+ 2

Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlösning och stegvis utveckling. Kursen är…

Lund

2 Sep

25%

10 weeks

Swedish

Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

Med den snabba utvecklingen inom informationstekniken har vi under de senaste decennierna bevittnat en explosiv tillväxt i vår förmåga att generera och samla in data. Hur man skall analysera stora mängder data,…

Lund

50%

10 weeks

Swedish

Machine Learning with Big Data (7.5 hp)

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

+ 1

The rapid development of digital technologies and advances in communications have led to gigantic amounts of data with complex structures called ‘Big Data’ being produced every day at exponential growth. The aim…

Distance learning

2 Sep

25%

20 weeks

English

Predictive Data Analytics (2.5 hp)

Computer Science

Computer Science

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

+ 2

The on-line course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from big…

Distance learning

16 Sep

25%

10 weeks

English

Data Collection from the Internet: An Introduction to Web Scraping (3 credits)

Computer Science

Computer Science

Data Science

Applications of AI

+ 2

The Internet offers a trove of data for both academic research and industry applications. This course introduces the student to the basics of collecting data from Internet web pages. After an introduction…

Lund

16 Sep

50%

10-30 hours

English

Datavetenskap för klimatförändringar

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Datavetenskap är ett kraftfullt tillvägagångssätt som kan hjälpa utövare och beslutsfattare att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data, att identifiera interventioner, strategier och lösningar som inser fördelarna för mänskligheten…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Distribuerad artificiell intelligens och multiagent-system

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

+ 1

Den verkliga världen är distribuerad. Distribuerad artificiell intelligens handlar om denna spridning av kunskap, kompetens och förmågor, över olika enheter och olika platser. Kursen introducerar Multi-Agent Systems – huvudkonceptet och teknologin för…

Distance learning

11 Oct

25%

10 weeks

English

Deep learning for Industrial imaging (2.5 hp)

Computer Science

Computer Science

Computer Vision

Machine Learning

+ 2

This on-line course will teach you how to build convolutional neural networks. You will learn to design intelligent systems using deep learning for classification, annotation, and object recognition. This course is possible…

Distance learning

14 Oct

25%

10 weeks

English

Network Analytics and Data-Driven Engineering, 7,5 credits

Computer Science

Computer Science

Data Science

Applications of AI

+ 2

This project course is an introduction to data-driven engineering of networks and cloud systems. Using methods from statistical learning, you will develop and evaluate, for instance, models for prediction and forecasting of…

Stockholm

28 Oct

50%

10 weeks

English

Trustworthy Artificial Intelligence

Computer Science

Computer Science

Data Science

Societal Aspects of AI

+ 2

Would you like to learn about trustworthy artificial intelligence? This course provides you with the necessary knowledge to critically evaluate existing AI methods, techniques, and algorithms. We focus on reliability, explainability, transparency,…

Distance learning

11 Nov

25%

10 weeks

English

Computer Vision and Image Processing

Computer Science

Computer Science

Computer Vision

Applications of AI

+ 2

This course is a first advanced introduction to computer vision and image processing. Topics that yesterday are i.a. camera modeling, multi-view geometry, reconstruction, some low-level image processing (eg image segmentation) and high-level…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Datorseende: bildförståelse för effektivt näringsliv

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

Upptäck grunderna i datorseende och dess roll i Industry 4.0. Människor är mitt uppe i vad som kallas den fjärde industriella revolutionen, eller industri 4.0: tillkomsten av ny teknik som för alltid…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Testing IT-systems

Computer Science

Computer Science

Data Science

+ 1

Through this course, you will learn to plan, carry-out and evaluate testing of IT systems. You will gain an understanding of different test techniques and their strengths/weaknesses. Course content: The content of…

Distance learning

10-30 hours

English

Introduction to Machine Learning (2 HP)

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

+ 1

Today, the explosion of data has created new opportunities to apply machine learning (ML). Handling of the large amounts of data created by the very rapid digitization would not be possible without…

Distance learning

20 Jan

25%

20 weeks

English