Tillämpad Deep Learning med PyTorch, 5 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Matematik och statistik

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om tekniker för att analysera, skapa och implementera deep learning modeller. Kursen är uppdelad i två kursmoment, 2,5 hp vardera, teori och praktik. Den teoretiska delen täcker grundläggande egenskaper hos den flerlagriga perceptronen, faltningsnätverk, återkopplade nätverk, klassificering och regression med stora datamängder samt generativa adversarial networks för att skapa nya data. Den praktiska delen täcker grundläggande programmering med PyTorch, bild- och semantisk segmentering med faltningsnätverk, prediktion av nya bilder i en sekvens samt bildgenerering med generativa adversarial networks.

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.