Statistik: Programmering för data science (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

I den här kursen fördjupar du dina kunskapar i programmering med inriktning på tillämpningar inom statistik och data science.

Kursens innehåll

I den här kursen får du lära dig modern statistisk datoranvändning inom data science genom implementeringar i populära programspråk såsom R och Python. Den behandlar följande ämnen:

  • R- och Python-miljöerna: paket och moduler för statistik
  • Arbeta med data frames, arrays och matriser
  • Metoder för slumptalsgenerering
  • Monte Carlo-integration, inferens och variansreducering
  • Bootstrap och återsamplingsmetoder
  • Bayesiansk databehandling
  • Markov Chain Monte Carlo-metoder
  • Optimering och andra numeriska metoder

Efter kursen

Efter kursen kan du själv implementera algoritmer i R och Python, vilket är en utmärkt grund för vidare studier av beräkningsintensiva metoder i statistik.