Distribuerad artificiell intelligens och multiagent-system

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Den verkliga världen är distribuerad. Distribuerad artificiell intelligens handlar om denna spridning av kunskap, kompetens och förmågor, över olika enheter och olika platser.

Kursen introducerar Multi-Agent Systems – huvudkonceptet och teknologin för distribuerad AI. Vi kommer att diskutera hur man bygger system som kan fungera som en del av ett Multi-agent System; hur man organiserar olika intelligenta enheter, hur man använder förhandling eller auktioner för att distribuera uppgifter till autonoma agenter och många fler ämnen från Swarm Intelligence till team av intelligenta robotar.