Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Kursen placerar användningen och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och därtill associerade digitala teknologier (såsom självlärande algoritmer, autonomt beslutsfattande och människa-maskin-gränssnitt) i en historisk, social och rättslig kontext. Genom att kritiskt undersöka det historiska likväl som det nutida i relation till AI skapas förutsättningar för en bred förståelse av fenomenet samt dess framväxt. Kursen är relevant för studenter som intresserar sig för den växande debatten, såväl inom som utom akademin, rörande framtiden, såsom den formas under inflytande av avancerade digitala teknologier.