Machine Learning

Machine learning (ML) is a field of artificial intelligence that uses data-driven techniques to give a computer system the ability to "learn" (e.g., progressively improve performance on a specific task) from data, without being explicitly programmed.

Elements of AI

Machine Learning

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 2

Elements of AI is a free online course that describes the basics of AI. The course is intended for everyone who wants to learn what AI is, what you can do (or…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

Swedish

AI Class (MOOC)

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Human-centered Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial intelligence (AI) is not just a technology. Beyond the algorithms, AI drives services that are rapidly changing our work, our personal lives, and in extension the very fabric of society. The…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Under the Hood of Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

In this course, we will explore Machine Learning and Neural Networks in particular. The objective is to reveal the simplicity at the core and cut through the jargon. Among other things, we…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Introduction to Artificial Intelligence, 7.5hp

Data Science

Data Science

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

Applications of AI

+ 3

This course gives a basic overview of Artificial Intelligence (AI) and its applications. Specifically, it provides basic knowledge of machine learning and deep learning algorithms, robotics, reasoning, medical neuroscience, psychology, cognition, as…

Distance learning

25%

20 weeks

English

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 hours

English

Data Mining for Industry

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 2

The course provides knowledge to address various data science problems and datasets. At the end of the course, you will be able to define and clarify what data mining is about, be…

Distance learning

25%

10-30 hours

Swedish

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 hours

English

AI för industrin – maskininlärning, en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra…

Umeå

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Internet of Things and Artificial Intelligence, 7.5 credits

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

The Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) are technologies that make “the world of everything connected” because they can connect physical objects, people, or infrastructure, especially thanks to wireless communications. IoT and…

Stockholm

26 Aug

50%

10 weeks

English

Machine Learning in Biotechnology, 7,5 credits

Data Science

Data Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 2

Welcome to a course that provides an introduction to machine learning and how deep learning strategies are used and developed in biotechnological applications. The course covers the foundations of data-based modeling and…

Distance learning

26 Aug

50%

10 weeks

English

Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 2

Python är ett programmeringsspråk som kommit att användas brett i bland annar skolor för att lära ut programmeringsfärdigheter och av AI-utvecklare för maskininlärning och Big Data-applikationer. Kursen “Python – en inkörsport till…

Halmstad

2 Sep

50%

10 weeks

English

Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

Med den snabba utvecklingen inom informationstekniken har vi under de senaste decennierna bevittnat en explosiv tillväxt i vår förmåga att generera och samla in data. Hur man skall analysera stora mängder data,…

Lund

50%

10 weeks

Swedish

Machine Learning with Big Data (7.5 hp)

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

+ 1

The rapid development of digital technologies and advances in communications have led to gigantic amounts of data with complex structures called ‘Big Data’ being produced every day at exponential growth. The aim…

Distance learning

2 Sep

25%

20 weeks

English

Bayesian Statistics for Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning

The course is broken down into: Basic Bayesian concepts Selecting priors, deriving some equations Bayesian inference, Parametric model estimation Sampling based methods Sequential inference (Kalman filters, particle filters) Approximate inference, variational inference…

Distance learning

2 Sep

10 weeks

English

Applied Deep Learning with PyTorch

Machine Learning

Machine Learning

Mathematics and statistics

+ 1

The aim of this course is that students will learn about the analysis, design, and programming of deep learning algorithms. The course is part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can…

Distance learning

2 Sep

33%

10 weeks

English

Predictive Data Analytics (2.5 hp)

Computer Science

Computer Science

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

+ 2

The on-line course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from big…

Distance learning

16 Sep

25%

10 weeks

English

Deep learning for Industrial imaging (2.5 hp)

Computer Science

Computer Science

Computer Vision

Machine Learning

+ 2

This on-line course will teach you how to build convolutional neural networks. You will learn to design intelligent systems using deep learning for classification, annotation, and object recognition. This course is possible…

Distance learning

14 Oct

25%

10 weeks

English

Reinforcement learning 6 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement learning – RL) är en metod för att lära sig att fatta ett optimalt beslut genom försök och misstag. Målet med RL är att uppnå en optimal policy för varje…

Distance learning

28 Oct

25%

20 weeks

English

Maskininlärning 6 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

För att ett system automatiskt ska kunna känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder –…

Distance learning

29 Oct

25%

20 weeks

English

Programmeringsteknik, grundkurs (7,5 hp)

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

I kursen introduceras du till programmering och lär dig grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp samt att självständigt skapa datorprogram för att lösa problem. Inga särskilda förkunskaper i programmering krävs. Programmeringsspråket som används…

Lund

4 Nov

25%

10 weeks

Swedish

Smart Healthcare with Applications

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

The course is part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can take the entire programme or individual courses. The course is for professionals and is held online in English. Application is…

Distance learning

4 Nov

10 weeks

English

Datorseende: bildförståelse för effektivt näringsliv

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

Upptäck grunderna i datorseende och dess roll i Industry 4.0. Människor är mitt uppe i vad som kallas den fjärde industriella revolutionen, eller industri 4.0: tillkomsten av ny teknik som för alltid…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Artificiell Intelligens – en översiktskurs

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

En dags introduktion för yrkesverksamma. Vad är AI och hur kan det användas i din verksamhet? Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endagskursen…

Lund

Self-paced

0-4 hours

Swedish

Geospatial Artificial Intelligence for Urban Planning

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Learn how to use methods for satellite image classification and for spatial modelling and analysis in urban applications. Course Description Explore advanced techniques in satellite image classification and spatial modeling for urban…

Lund

Self-paced

10 weeks

Swedish

AI för civilingenjörer

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

+ 3

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningen ‘AI för civilingenjörer’ på avancerad nivå med syfte att ge fördjupande kunskaper för tillämpningar av AI-lösningar. Utbildningen ger en inblick i utvalda delområden inom AI – från problemformulering…

Distance learning

Self-paced

10 weeks

Swedish

Introduction to Causal Inference

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

The courses is for professionals and part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can study the entire programme or individual courses. The course is part of the course track machine learning…

Distance learning

13 Jan

25%

10 weeks

English

Applied Machine Learning and Artificial Intelligence, 7,5 credits

Machine Learning

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 3

In this course, you will learn about the relationship between technology and society, to understand the interplay between technology and social and cultural factors. Successful innovative technologies need to be adopted and…

Stockholm

14 Jan

50%

10 weeks

English

Applied Machine Learning and Data Mining for Performance Analysis, 7,5 credits

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

The course covers how to process and draw conclusions from data through data mining and machine learning. The course introduces some theory on machine learning, but mainly focuses on current applied methods…

Stockholm

14 Jan

50%

10 weeks

English

Introduction to Machine Learning (2 HP)

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

+ 1

Today, the explosion of data has created new opportunities to apply machine learning (ML). Handling of the large amounts of data created by the very rapid digitization would not be possible without…

Distance learning

20 Jan

25%

20 weeks

English

Introduction to Applied AI for Manufacturing Industry

Machine Learning

Machine Learning

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Do you want to learn how to manage and process data to build AI applications for the manufacturing industry? About the course Applied AI refers to AI technology that is used for…

Distance learning

20 Jan

25%

10 weeks

English