Maskininlärning 6 hp

Credit-bearing course

Maskininlärning

För att ett system automatiskt ska kunna känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder – till exempel att identifiera kundgrupper eller olika beteenden – krävs förmågor som är svåra att programmera explicit. I den här kursen får du lära dig grunderna i hur ett system kan lära sig dessa förmågor utifrån datamängder istället för att blir programmerade. Här ingår de vanligaste algoritmerna för övervakad och oövervakad inlärning, såsom artificiella neurala nätverk, beslutsträd och k-medelvärdeskluster, vilka också utgör grunden för att förstå och diskutera de senaste teknikerna inom maskininlärning såsom djupinlärning.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.