Andreas Ekström om Sju sätt att äga världen

15 Jan, 2020

Vilka är de sju viktigaste digitala utmaningarna samhället står inför under det kommande decenniet?
Föredraget visar hur makt, pengar och kunskap har snedfördelats i den digitala revolutionen – men också vilka stora möjligheter den gett: att bygga nya affärer, nya sociala samspel och det internet vi verkligen vill ha. ”Sju sätt att äga världen” är på en gång en omvälvande samtidsanalys och en appell för digital demokratisering.

När: 18-20
Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Läs mer