AI inom industri och samhälle

12 Dec, 2019

Torsdag 12 december presenteras vid Umeå universitet pågående lokala och nationella projekt för att bygga kompetens inom artificiell intelligens, AI, i samhället. Workshopen är tredje delen i en serie av sammankomster kring AI.

Artificiell intelligens, AI, är forskningsområdet som behandlar utvecklandet av intelligenta maskiner, men termen används även för att beskriva mjukvarusystem som använder AI-metoder. Umeå universitet gör en stor och långsiktig satsning på AI inom både forskning och utbildning.

Umeå universitet är ett av sju universitet som deltar i regeringsinitiativet AI Competence for Sweden. Satsningen syftar till att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft men också främja det livslånga lärandet. De medverkande lärosätena bygger upp en nationell samverkansplattform för att främja tillämpad forskning och högskoleutbildning inom AI.

Torsdag 12 december hålls arrangemanget ”Massive efforts on AI research and education but what’s in it for industry and society?”.

På workshoppen presenteras pågående lokala och nationella projekt för att bygga kompetens inom artificiell intelligens (AI) i samhället, och för att stödja samarbeten mellan akademin och samhället för att öka kunskap och innovation relaterade till AI. Ett nytt projektkontor som IT-institutionerna samlat krafter kring kommer att introduceras och även den senaste anställda professorn inom AI, Diego Calvanese, rekryterad som en del av satsningen på AI vid Umeå universitet.

Evenemanget hålls på engelska.

Om evenemanget:

Tid: Torsdag 12 december, klockan 11.30-15.00
Plats: MIT-place, MIT-huset, Umeå universitet