Workshop: Etik- och värdeutmaningar för AI i näringsliv, förvaltning och hälsa- och sjukvård

18 Dec, 2019

Den snabba introduktionen av AI-lösningar inom olika verksamheter och praktiker aktualiserar nya potentiella värdekonflikter och etiska utmaningar för företag, myndigheter och ansvariga beslutsfattare och professionella. AI-teknologier öppnar fantastiska möjligheter att nå nya, viktiga mål och bemästra tidigare omöjliga problem. Men AI utgör också en helt ny slags lösning vad gäller automatisering av informationshantering, analys och beslutsfattande, som ställer många antaganden i regelverk och mänskliga bedömningar på ända. Det gäller allt från komplex hantering av stora datamängder om människor och för människor obegripliga algoritmer som styr allt mer av våra liv och beslut, till frågor kring hur vi ska se på vårt eget ansvar och relation till artificiella aktörer och förstå vilka värden som kan och bör styra deras agerande.

På workshopen deltar etikforskare från Alan Turinginstitutet i Storbritannien och universiteten i Wien och London, samt GU och Chalmers. Den är öppen för alla intresserade men kräver anmälan, är avgiftsfri och inkluderar måltid och fika under dagen.
Antalet platser är begränsade.

Tid: 9-16
Plats: Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken, Göteborg

Anmälan till workshopen