Så hjälper Fujitsu sina kanalpartners att utveckla kraftfulla AI-tjänster

Nu blir det enklare för Fujitsus kanalpartners i SELECT-programmet att dra nytta av artificiell intelligens (AI) genom tillgång till…

.” Möjligheten att erbjuda utförligt stöd inom tekniker som AI börjar med utbildning av de arkitekter och ingenjörer som ska möter kunden.