Regulating High Risk AI in EU

Det juridiska ramverket AI Act, som kommer läggas fram inom kort av EU, är en viktig milstolpe i för att säkerställa en tillförlitlig och säker AI-utveckling i Europa. Den syftar till att skapa ett tydligt och förutsägbart regelverk för AI-applikationer, samtidigt som den främjar innovation inom EU.

Den här workshopen ger en fördjupad bild av hur AI Act kommer påverka företag, offentliga myndigheter och andra aktörer. Vi kommer att diskutera vad ”högrisk-AI” innebär, och hur det föreslagna regelverket kommer att reglera en sådan.

Eventet kommer att hållas digi-fysiskt, både på plats i lund och online.

När: 26 september, 9.30–16.00

Var: Teknodromen, Lund, samt online (vi kommer skicka ut en länk till anmälda deltagare innan eventet)

Språk: Engelska

Anmäl dig via AI Lunds hemsida