Sakernas internet och artificiell intelligens, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Sakernas internet (IoT) och artificiell intelligens (AI) är tekniker som möjliggör ”en värld där allt är uppkopplat” eftersom de kan ansluta till fysiska föremål, personer, infrastruktur och företag. IoT och AI tillåter oss att samla in data, göra dataanalys och i slutändan fatta optimala beslut. Vi kommer att använda IoT och AI i den digitaliserade världen, där fordon kommer att köra utan mänskliga förare och energi- och vattenresurser kommer att distribueras mycket mer effektivt än i dag. Denna kurs ger en översikt över några av de viktigaste kommunikationsaspekterna för trådlös IoT, samt AI för dessa IoT-aspekter.