Prediktiv dataanalys (2,5 hp)

Datavetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen ämnar ge kunskap om grundläggande metoder inom maskininlärning för prediktiv analys för beslutsgrundande, d.v.s., bättre och mer informerade beslut i prognostisering. Detta inkluderar centrala koncept för informationsutvinning ur datamängder för förutsägelse av sannolika utfall. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.