Prediktiv dataanalys (2,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Kursen ger insikter i grundläggande begrepp inom maskininlärning och prognostisering med hjälp av prediktiv analys. Den behandlar centrala koncept för informations- och kunskapsutvinning ur datamängder för analytisk modellering. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Du lär dig:

  • Välja lämpliga algoritmer inom maskininlärning för att lösa ett givet problem inom prediktiv analys.
  • Dataanalys och konstruera datamängder lämpliga för prognostisering.
  • Förklara grunderna inom maskininlärning för prediktiv analys.