Maskininlärning med Big Data (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Maskininlärning

Den snabba utvecklingen av digital teknik och framsteg inom kommunikationsteknik gör att det idag produceras en gigantisk mängd data varje dag med komplexa strukturer som kallas ”Big Data” och detta växer dessutom exponentiellt. Syftet med kursen är att ge studenterna insikter i grundläggande begrepp inom maskininlärning med Big Data samt kunskap om den senaste forskningsutvecklingen inom området. Studenterna kommer att lära sig om problem och industriella utmaningar av flera fallstudier inom området. Vidare kommer studenterna att lära sig att använda verktyg för att utveckla system som använder algoritmer för maskininlärning i Big Data. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.