Maskininlärning inom bioteknik, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Välkommen till en kurs som ger en introduktion till maskininlärning och hur djupinlärningsstrategier används och utvecklas inom bioteknologiska tillämpningar. Kursen täcker grunderna i datamodellering och bygger vidare på detta ämne med maskininlärningsmoduler som är relevanta för genomik, proteinvetenskap och bildanalys. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska programmeringsövningar som introducerar olika maskininlärningsmodaliteter. Vi täcker övervakad och oövervakad inlärning och överväger utmaningar och möjligheter vid tillämpning av dessa metoder på biologiska data.

Vid kursens slut förväntas deltagarna ha en bred kunskap om olika maskininlärningstekniker, konkret förståelse för hur man implementerar datamodeller och hur dessa verktyg kan användas inom bioteknikens kontext. Efter kursen förväntas deltagarna vara välpositionerade att integrera maskininlärningstekniker i sin egen forskning.