Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Kursen handlar om digitalisering och artificiell intelligens (AI) ur ett verksamhets- och samhällsperspektiv.

Ämnen som behandlas på kursen är teknologiska trender och samhällsförändringar kopplade till digitalisering; teknikutveckling och exponentiell tillväxt; superintelligens och artificiell generell intelligens (AGI); historik och bakgrund till dagens AI- teknologier; grundläggande typer av AI och maskininlärning (ML) och dess applikationer; användning av AI i verksamheter och företag samt etiska och samhälleliga aspekter av digitalisering och AI.