Implementering av AI, 3 hp

Poänggivande högskolekurs

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen behandlar bl.a. hur AI påverkar organisatoriska nyckelprocesser (t.ex. kundupplevelser, anställdas effektivitet, samt acceleration av innovationer), huvudtyper av organisatoriska AI-tillämpningar, huvudsakliga faktorer som driver organisationers adoption av AI-teknologi, modeller för AI-mognad, samt svårigheter vid implementering av AI.

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på engelska.