Forskningsmetoder för människa-maskinsamverkan, 3 hp

Poänggivande högskolekurs

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen tar sin utgångspunkt i ramverk för designorienterad forskning och utveckling, där fokus ligger på intressentcenrerade designprocesser. Framväxten av AI-baserade tjänster leder till nya designutmaningar – exempelvis att tjänsten förändrar karaktär över tid samt begränsad transparens i hur information i tjänsten tagits fram. Med utgångspunkt från dessa utmaningar behandlar kursen metoder och principer för intressentcentrerad design av AI-baserade tjänster.

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på engelska.