Ekosystem och affärsmodellsinnovation, 4 hp

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Kursen introducerar hur företag och andra organisationer kan använda sig av AI för att förnya sina affärsmodeller, hur ekosystemet påverkar innovationsprocess och intjäningsförmåga, och hur företag kan påverka ekosystem. Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material.

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på engelska.