Deep learning för industriell bildbehandling (2,5 hp)

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i bildbehandling och modeller för Deep Learning (djup maskininlärning). Studenten får lära sig att designa intelligenta system med Deep Learning, till exempel neuralt nätverk (CNN) för klassificering, annotering, och objektigenkänning. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.