Deep learning för industriell bildbehandling (2,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i bildbehandling och modeller för Deep Learning (djup maskininlärning). Studenten får lära sig att designa intelligenta system med Deep Learning, till exempel neuralt nätverk (CNN) för klassificering, annotering, och objektigenkänning. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Du lär dig:

  • Förstå den grundläggande teorin om bildbehandling
  • Kunna beskriva de grundläggande behoven, utmaningarna och begränsningarna av Big Data inom industriell avbildning
  • Kunna beskriva och förstå de grundläggande principerna för neurala faltningsnätverk
  • Visa förmåga att använda verktyg för Deep Learning inom industriell bildbehandling