Data mining

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Matematik och statistik

Nuförtiden är ett hett ämne bland industriföretag användningen av AI och djupinlärning. Det finns dock en brist på hantering av den insamlade datan för att definiera en lämplig problemställning innan man skapar någon avancerad AI-modell. Datautvinning är området för att upptäcka ny och potentiellt användbar information från stora mängder data, genom att utforska de karakteristiska egenskaperna och extrahera dolda mönster.