Bayesiansk statistik för maskininlärning

Maskininlärning

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen är uppdelad i:

  • Grundläggande Bayesianska begrepp
  • Att välja priors, och härleda grundläggande ekvationer
  • Bayesiansk inferens, Parametrisk modell-estimering
  • Samplings-baserade metoder
  • Sekventiell inferens (Kalman-filter, partikelfilter)
  • Approximativ inferens, ”variational inference”
  • Modellval, saknade data
  • Bayesianska djupa neurala nätverk

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i datateknik eller Högskoleingenjörsexamen i datateknik inklusive 5 hp statistik och 5 hp maskininlärning. Engelska 6.