Bayesiansk statistik för maskininlärning, 3 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Kursen är uppdelad i:

  • Grundläggande Bayesianska begrepp
  • Att välja priors, och härleda grundläggande ekvationer
  • Bayesiansk inferens, Parametrisk modell-estimering
  • Samplings-baserade metoder
  • Sekventiell inferens (Kalman-filter, partikelfilter)
  • Approximativ inferens, ”variational inference”
  • Modellval, saknade data
  • Bayesianska djupa neurala nätverk

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.