Mathematics and statistics

Mathematics and statistics form the basis for calculations, algorithms and models used in AI

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Introduction to programming in Python

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

+ 1

Through this introductory course you will learn the basics of programming with a focus on Python, but the knowledge is equally applicable to many other programming languages. Course content: Introduction to software…

Luleå

25%

10-30 hours

Swedish

Data science for business intelligence (7.5 ECTS)

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

Applications of AI

+ 2

The course is designed to give participants a mix of theory and practice. Basic concepts in computer science are presented as a basis, as well as R-programming as one of the most…

Distance learning

25%

0-4 hours

English

Grundkurs i programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

+ 2

Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlösning och stegvis utveckling. Kursen är…

Lund

2 Sep

25%

10 weeks

Swedish

Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

Med den snabba utvecklingen inom informationstekniken har vi under de senaste decennierna bevittnat en explosiv tillväxt i vår förmåga att generera och samla in data. Hur man skall analysera stora mängder data,…

Lund

50%

10 weeks

Swedish

Applied Deep Learning with PyTorch

Machine Learning

Machine Learning

Mathematics and statistics

+ 1

The aim of this course is that students will learn about the analysis, design, and programming of deep learning algorithms. The course is part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can…

Distance learning

2 Sep

33%

10 weeks

English

Data mining

Data Science

Data Science

Mathematics and statistics

+ 1

Nowadays, a hot topic among industrial companies is using AI and deep learning. However, there is a lack of dealing with the collected data to define an appropriate problem statement before creating…

Distance learning

25%

0-4 hours

Swedish

Programmeringsteknik, grundkurs (7,5 hp)

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

I kursen introduceras du till programmering och lär dig grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp samt att självständigt skapa datorprogram för att lösa problem. Inga särskilda förkunskaper i programmering krävs. Programmeringsspråket som används…

Lund

4 Nov

25%

10 weeks

Swedish