Intelligent Agents and Multi-agent Systems

An intelligent agent is an autonomous entity that observes through sensors and acts in its environment by using different tools to realize a behaviour. Intelligent agents manifest a behaviour that people regard as intelligent, including learning, reasoning and use of knowledge to achieve their goals. Multi-agent systems include several interacting intelligent agents in the same environment.

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 hours

English

Distribuerad artificiell intelligens och multiagent-system

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

+ 1

Den verkliga världen är distribuerad. Distribuerad artificiell intelligens handlar om denna spridning av kunskap, kompetens och förmågor, över olika enheter och olika platser. Kursen introducerar Multi-Agent Systems – huvudkonceptet och teknologin för…

Distance learning

11 Oct

25%

10 weeks

English