[VIDEO] AI Lund fika-till-fika workshop om AI i offentlig sektor

28 Apr, 2020

Länk till föreläsningar:

AI Lund Workshop om AI i offentlig sektor

AI Lund välkomnar dig i denna öppna föreläsning att ta del av var den offentliga sektorn befinner sig den när det gäller artificiell intelligens. Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många.

  • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är med och presenterar sitt regeringsuppdrag om att främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens.
  • Nordiska ministerrådet  presenterar sin rapport om Kommuner och AI där de intervjuat företrädare för 10 nordiska kommuner om deras AI-arbete.
  • Lunds kommun och Malmö Stads digitaliseringschefer delar med sig av sina erfarenheter.
  • Algoritmforskare, rättsvetare och andra forskare från från AI Lund presenterar forskning och forskningsresultat samt guidar oss över dagen.