AI in pre-hospital care

13 Nov, 2019

AI blir allt vanligare inom sjukvården: det öppnar möjligheter för bättre diagnoser, ger lättare tillgång till medicinsk vård och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för läkare och sjuksköterskor.

Date: 2019-11-13
Time: 9.00 – 13.00
Place: Stora konferenshallen, Lindholmen Science Park

Läs mer om eventet >