AI i klassrummet: hur rustar vi för framtiden? Frihamnsdagarna 2024

Chalmers på Frihamnsdagarna:

AI i klassrummet – hur rustar vi för framtiden

Skolelever och studenter använder alltmer generativ AI, till exempel för att skriva texter, lösa matematikproblem och för att koda. Rätt använda kan system som ChatGpt, Gemini, GitHub och Copilot hjälpa eleverna att lära sig mer och gå på djupet i sitt kunskapssökande. Men de nya teknikerna innebär även risker som försämrat lärande och fusk, liksom säkerhetsrisker när information delas med företagen bakom verktygen.

Om AI används på fel sätt under en längre tid kan det påverka hur studenterna sedan klarar sig på universitet och i arbetslivet eftersom risken finns att utbildningen och kunskaperna blir sämre. Hur kan vi rusta eleverna så att de använder verktygen på konstruktiva sätt? Vilka verktyg finns egentligen? Vad har de för potential och hur undviker vi problem nu och framåt?

AI-forskaren och filosofen Karl de Fine Licht resonerar och berättar om olika verktyg, vad de kan göra och hur Chalmers arbetar med att ta till vara verktygens potential för att hålla en hög kvalitet i utbildningen och rusta studenterna för framtiden.

Karl de Fine Licht är doktor i praktisk filosofi och docent i teknik och etik vid Chalmers. Han är forskare inom AI och koordinerar en rad av de initiativ som har att göra med AI och den högre utbildningen inom Chalmers. de Fine Licht är också ordförande för etikkommittén och medlem i ledningsgruppen för Chalmers stora stiftelsesatsning Chalmers AI Research Center.

När: 30 augusti 13.20 – 14:00

Plats: Tältscen Ingrid, Bananpiren, Göteborg

Språk: Svenska

Mer information om Frihamnsdagarna 2024: https://frihamnsdagarna.se/