AI är framtiden enligt Wallenberg

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Sveriges största privata finansiär av forskning, satsar totalt 2,6 miljarder kronor på artificiell…

hålla sig i framkant inom AI. Deras största forskningsprojekt kring AI är ”Wallenberg artificial intelligence, autonomous systems and software program”, förkortat Wasp. Det drivs i nära samarbete med universitet och näringsliv.