A national initiative on education and competence in Artificial Intelligence

AI är framtiden enligt Wallenberg

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Sveriges största privata finansiär av forskning, satsar totalt 2,6 miljarder kronor på artificiell…

hålla sig i framkant inom AI. Deras största forskningsprojekt kring AI är ”Wallenberg artificial intelligence, autonomous systems and software program”, förkortat Wasp. Det drivs i nära samarbete med universitet och näringsliv.