Sustainable AI? Social and Environmental Impacts of Artificial Intelligence (5 credits)

Credit-bearing course

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit synonymt med social och ekonomisk förändring. På kort
tid har den spridit sig till livets alla hörn, från det privata till det professionella till det offentliga, och
utvecklingen visar inga tecken på att sakta ner. Men vad betyder den snabba introduktionen av
denna teknik för samhället? Hur ser vi till att dess ekonomiska inverkan inte skapar fler sociala eller
samhälleliga problem än den löser? Hur kan förändringen av AI göras mer hållbar, inte bara för oss
människor, utan för våra planetära resurser?
Den här kursen utforskar de sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar som utvecklingen
inom AI medför. Den syftar till att ge kritiska och analytiska verktyg för att undersöka AIförändringsprocesser och styra dem i mer hållbara riktningar. Detta uppnås med fokus på: (1) det
konceptuella och empiriska ursprunget till ‘hållbarhet’ och ‘artificiell intelligens’, och teoretiska
ramar för att utforska och förstå hur dessa är relaterade; (2) AI-systemens sociala och materiella
ursprung, med särskild uppmärksamhet riktad mot deras osynliga produktionsprocesser och
miljökostnader; och (3) tillämpningar och effekter av AI inom nyckelområden för det sociala, det
ekonomiska och det miljömässiga.
Genom en kombination av onlineföreläsningar och seminarier om central litteratur kommer
kursdeltagarna att utveckla kunskap om utmaningar och möjligheter för AI att bidra till positiv
social, miljömässig och ekonomisk förändring. De kommer att lära sig hur man använder
hållbarhetsramverk inom AI-området, hur man identifierar AI-systemens reflexivitet (dvs. deras
förmåga att förbättra den ohållbara bas som de är byggda på) men också de rebound-effekterna som
hotar att undergräva deras positiva effekter, och kommer att utveckla kritiska och konceptuella
förmågor för att analysera de många och motstridiga konsekvenser av dessa framväxande
teknologier. På detta sätt syftar kursen till att ge praktisk samhällsvetenskaplig kunskap till livslångt
lärandestudenter (med erfarenhet från privat eller offentlig sektor) såväl som ingenjörsstudenter
(som komplement till deras tekniska lärande).