Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Credit-bearing course

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Python är ett programmeringsspråk som kommit att användas brett i bland annar skolor för att lära ut programmeringsfärdigheter och av AI-utvecklare för maskininlärning och Big Data-applikationer.

Kursen “Python – en inkörsport till maskininlärning” syftar till att öppna dörrar och möjliggöra studier och arbete i en mängd olika digitaliseringssammanhang, såsom AI.
Kursen är uppdelad i tre moduler

1. Introduktion till programmering med Python
2. Bibliotek för linjär algebra och datatabeller
3. Programmering av molnapplikationer med big data

Materialet presenteras så att deltagarna kan läsa, titta på inspelningar och gå igenom interaktiva dokument där de kan experimentera och göra övningar. Kursledarna har erfarenhet av att undervisa i liknande kurser i våra campusbaserade masterprogram.

Denna kurs är för yrkesverksamma med en grundexamen i teknik (eller liknande) och erfarenhet av programmering men inte specifika färdigheter med Python. Kursen hålls online på engelska.