AI and Digitization in the Archive Sector (7,5 credits)

Credit-bearing course

Planning and Scheduling

Applications of AI

Kursen ger en översikt över användningen av AI inom arkivsektorn, med fokus på principer och tillämpningar som datainsamling, bevarande och bearbetning av text, bild, ljud och video. Etiska och juridiska aspekter betonas. Kursen behandlar även skillnader och likheter vad gäller lagar och regelverk som styr olika typer av arkivverksamheter. Kursen utforskar digitalisering, AI och dess rättsliga överväganden, inklusive GDPR och rådande EU-lagstiftning. Verktyg som till exempel Handwritten Text Recognition (HTR) diskuteras samt användandet av nya tekniker för att tillgängliggöra arkivmaterial. Fokus ligger på möjligheterna och utmaningarna med digitalisering och AI i arkivverksamhet. Kursen inkluderar diskussioner om AI-verktyg för att hantera arkivmaterial, deras fördelar och nackdelar, samt etiska och juridiska överväganden. Lednings- och tekniska aspekter samt frågor om ansvar, beslutsfattande och demokrati i förhållande till digitalisering och AI beaktas.